DESIGN DIT NAVN

Tilbage til undernumeroskopsoversigt
Navneværdi: 0 K:0 V:0

Her kan du designe dit eget navn. Mange navne er sammensatte navne som fx Mettemie eller Sofiemaj. I dette tool kan du indtaste første eller sidste del af navnet og klikke på INDSEND for at se hvilke ord/navne den indtastede del passer med så den samlede navnetalværdi, navne konsonantværdi og navne vokalværdi overholdes.

TRIN 1: INDTAST KORT NAVN/ORD
Det kunne fx være "Mie" eller "Mette" hvis det er et fornavn/mellemnavn eller "berg" eller "lykke" hvis det er et efternavn. OBS! det indtastedes konsonant/vokal værdier må ikke overskride det samlede navns konsonant/vokalværdier.
Total
Kons
Vok
TRIN 2: RESULTATER
Når du har klikket på indsend vil du se forskellige lister her der viser de ord eller navne der passer med det ord/navn du har valgt så at værdierne går op.

ankestyrelsens kvindenavne
ankestyrelsens mandenavne
int. kvindenavne
int. mandenavne
danske ord
engelske ord
franske ord
tyske ord